Anglická konverzace

Anglická konverzace

Bezplatný anglický audio kurz zdarma ke stažený, řazený do 100 tématických lekcí. Více jak 5 hodin poslechu. Velikost souboru 94MB. MP3 kurz, který můžete poslouchat ve i svém mobilu.

Tento jazykový audio kurz zdarma poskytuje www.book2.de
Ukázku jedné lekce si můžete přehrát níže.

      1. CSEN002.mp3

Obsah audio nahrávek

1 Osoby
2 Rodina
3 Seznamování
4 Ve škole
5 Země a jazyky
6 Čtení a psaní
7 Čísla
8 Časové údaje
9 Dny v týdnu
10 Včera – dnes – zítra
11 Měsíce
12 Nápoje
13 Činnosti
14 Barvy
15 Ovoce a potraviny
16 Roční období a počasí
17 V dome
18 Úklid
19 V kuchyni
20 Konverzace 1
21 Konverzace 2
22 Konverzace 3
23 Studium cizích jazyků
24 Schůzka
25 Ve městě
26 V přírodě
27 V hotelu – příjezd
28 V hotelu – stížnosti
29 V restauraci 1
30 V restauraci 2
35 Na letišti
36 Městská hromadná doprava
37 Na cestách
38 V taxíku
39 Nehoda
40 Ptáme se na cestu
41 Orientace
42 Prohlídka města
43 V ZOO / zoologické zahradě
44 Večerní program
45 V kině
46 Na diskotéce
47 Příprava na cestu
48 Aktivity na dovolené
49 Sport
50 V bazénu
51 Drobné vyřizování
52 V obchodním domě
53 Obchody
54 Nakupování
55 Práce
56 Pocity
57 U lékaře
58 Části těla
59 Na poště
60 V bance
61 Řadové číslovky
62 Kladení otázek 1
63 Kladení otázek 2
64 Zápor 1
69 potřebovat – chtít
70 mít něco rád
71 chtít něco
72 muset něco
73 smět něco
74 žádat o něco
75 zdůvodnění 1
76 zdůvodnění 2
77 zdůvodnění 3
78 Přídavná jména 1
79 Přídavná jména 2
80 Přídavná jména 3
81 Minulý čas 1
82 Minulý čas 2
83 Minulý čas 3
84 Minulý čas 4
85 Otázky – minulý čas 1
86 Otázky – minulý čas 2
87 Minulý čas způsobových sloves 1
88 Minulý čas způsobových sloves 2
89 Rozkazovací způsob 1
90 Rozkazovací způsob 2
91 Vedlejší věty s že 1
92 Vedlejší věty s že 2
93 Vedlejší věty se zda, jestli
94 Spojky 1
95 Spojky 2
96 Spojky 3
97 Spojky 4